Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

    zde

  • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
    Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Revize normy ISO 9001:2014

Revize normy ISO 9001:2015Rozsah/forma:

Jednodenní seminář

Určeno:

Pro všechny manažery kvality, interní i externí auditory kvality, poradce v systému managementu kvality a všechny, kteří se zabývají zaváděním, rozvojem a zlepšováním systému managementu kvality v organizacích.

Obsah:

V čem spočívá větší revize normy ISO 9001. Budou vysvětleny nové pojmy - např. riziko jako dopad nejistot na systém, kontext organizace a dále pojmy, které doznají určitých změn jako je např. produkt. Bude představena nová struktura normy a logika návaznosti jednotlivých kapitol. Podrobně budou rozebrány rozdílnosti v požadavcích nové normy oproti normě ISO 9001:2008. Důraz bude kladen na „nové“ požadavky jako jsou kontext organizace, opatření pro řešení rizik a příležitostí a další. Budou prezentována doporučení k postupu přechodu na požadavky nové normy. Prostor bude též pro diskuzi k problematice s výměnou informací a názorů.Objednat:

       13.3.2017
      


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz