Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Manažer - QM (dle Požadavků na pracovníky manag Q)

Manažer systému kvality QM

dle Požadavků na pracovníky managementu kvality)


Rozsah/forma:

Čtyřtýdenní kurz (tři dny v daném týdnu)


Určeno:  

Pro vedoucí útvarů řízení kvality, manažery vrcholového vedení a středního stupně řízení.

Absolventům umožňuje získat po absolvováním zkoušek certifikát Manažera kvality u akreditované organizace pod Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dle certifikačního schématu, schváleného Sdružením pro certifikaci pracovníků, platného od 1. 1. 2015).

Certifikát lez získat absolvováním zkoušek Manažera kvality u akreditované organizace pod Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

 


Obsah:

1.blok:

Management kvality – pojmy, zásady, souvislosti s důrazem na nové nebo změněné požadavky normy ISO 9001, vydání 2015. Management procesů, Balanced Scorecard, politika a cíle kvality. Organizace a systém managementu kvality – organizační struktury, principy uznávání systémů managementu, akreditace, certifikace, související technické normy, dokumentace, plánování kvality. Kvalita v logistice. Metody zlepšování kvality a statistické metody 1. blok.


2.blok:

Strategický management a marketing. Právní a předpisové aspekty – národní a mezinárodní legislativa vztahující se k bezpečnosti a odpovědnosti za výrobek. Nákup a uzavírání smluv. Management zdrojů – plánování zdrojů, řízení lidských zdrojů, infrastruktura a pracovní prostředí. Obchodní činnosti a služby zákazníkům.

 

3.blok:

Vedení týmu. Vytváření politiky kvality, přezkoumání systému managementu vedením. Procesy výroby a služby, řízení údržby. Management procesu návrhu a vývoje, management projektů. Statistické metody 2. blok.

 

4.blok:
Podniková metrologie – právní předpisy a požadavky na praktické zajišťování jednotnosti a správnosti měření. Auditování – normy a předpisy, plánování, provádění a dokumentování auditů, psychologické aspekty, kvalifikační požadavky a hodnocení auditorů, provádění interního auditu. Integrace systémů managementu a vývojové trendy, řízení rizik. Závěr kurzu, informace o zkouškách.


Termíny:

Objednat jarní kurz (5. až 7.3., 9. až 11.4., 14. až 16.5. a 4. až 6.6.2018)

Objednat podzimní kurz (24. až 26.9., 8. až 10.10., 5. až 7.11. a 3. až 5.12.2018)


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz