Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Manažer - QM (dle Požadavků na pracovníky manag Q)

Manažer systému kvality QM

dle Požadavků na pracovníky managementu kvality)


Rozsah/forma:

Čtyřtýdenní kurz (tři dny v daném týdnu)


Určeno:  

Pro vedoucí útvarů řízení kvality, manažery vrcholového vedení a středního stupně řízení.

Absolventům umožňuje získat po absolvováním zkoušek certifikát Manažera kvality u akreditované organizace pod Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dle certifikačního schématu, schváleného Sdružením pro certifikaci pracovníků, platného od 1. 1. 2015).

Certifikát lez získat absolvováním zkoušek Manažera kvality u akreditované organizace pod Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

 


Obsah:

1.blok:

Management kvality – pojmy, zásady, souvislosti s důrazem na nové nebo změněné požadavky normy ISO 9001, vydání 2015. Management procesů, Balanced Scorecard, politika a cíle kvality. Organizace a systém managementu kvality – organizační struktury, principy uznávání systémů managementu, akreditace, certifikace, související technické normy, dokumentace, plánování kvality. Kvalita v logistice. Metody zlepšování kvality a statistické metody 1. blok.


2.blok:

Strategický management a marketing. Právní a předpisové aspekty – národní a mezinárodní legislativa vztahující se k bezpečnosti a odpovědnosti za výrobek. Nákup a uzavírání smluv. Management zdrojů – plánování zdrojů, řízení lidských zdrojů, infrastruktura a pracovní prostředí. Obchodní činnosti a služby zákazníkům.

 

3.blok:

Vedení týmu. Vytváření politiky kvality, přezkoumání systému managementu vedením. Procesy výroby a služby, řízení údržby. Management procesu návrhu a vývoje, management projektů. Statistické metody 2. blok.

 

4.blok:
Podniková metrologie – právní předpisy a požadavky na praktické zajišťování jednotnosti a správnosti měření. Auditování – normy a předpisy, plánování, provádění a dokumentování auditů, psychologické aspekty, kvalifikační požadavky a hodnocení auditorů, provádění interního auditu. Integrace systémů managementu a vývojové trendy, řízení rizik. Závěr kurzu, informace o zkouškách.


Termíny:

Objednat jarní kurz (11. až 13. 3., 8. až 10. 4., 6. až 8. 5. a 3. až 5. 6. 2019)


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz