Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Podniková metrologie

Podniková metrologie


Rozsah:

Jednodenní školení s výkladem a diskusí k tématu.

Určeno:

Pro pracovníky organizací, kteří jsou pověřeni výkonem činností v oblasti zabezpečování metrologie a potřebují získat základní informace a orientaci v problematice.


Obsah:

Organizace státní metrologie v České republice, přehled základních právních předpisů upravujících požadavky na zabezpečování podnikové metrologie. Výklad vybraných požadavků legislativy. Zabezpečování podnikové metrologie (evidence a zařazování měřidel do kategorií, značení měřidel, plánování a zabezpečování jejich ověřování a kalibrace u způsobilých organizací). Péče o měřidla a řešení neshod v souvislosti s měřidly. Neshodná měřidla. Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.

 


Objednat jarní kurz 26. 3. 2019


Objednat podzimní kurz 23. 9. 2019
__________________________________________________


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz