Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Interní auditor ISMS

Interní auditor bezpečnosti informací – IA ISMS

 


Rozsah/forma:


Třídenní kurz


 Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek v oblasti bezpečnosti informací.


Obsah:


Seznámení s problematikou interních auditů dle nové normy ISO 19011:2018 a s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 tak, aby účastník získal znalosti a dovednosti nezbytné k efektivnímu provádění interních auditů, zpracovávání požadované dokumentace a zpráv z interních auditů s cílem zvýšení a zefektivnění ochrany informací ve společnosti. Přehled základních požadavků legislativy vztahující se k bezpečnosti informací. Evropské nařízení GDPR. Plánování a příprava interního auditu, jeho provedení, záznamy, zpráva o auditu, řešení neshod, následné akce, psychologické aspekty auditu, workshopy, cvičné provedení interního auditu.
Absolvováním kurzu účastník získá potřebnou kvalifikaci pro provádění interních auditů ISMS, doloženou osvědčením.Objednat kurz:


  10. až 12. 6. 2019 


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz